2. Toepassingsbereik

2.1.
Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt. De advocaat wijst de cliënt bij het accepteren van een opdracht op de klachtenregeling.