4. Procedure

4.1.
De advocaat handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst daarvan.

4.2.
Mocht de termijn van vier weken niet worden gehaald, dan laat de advocaat de cliƫnt binnen deze termijn weten wanneer de klacht zal zijn behandeld.