6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

6.1.
De advocaat neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

6.2.
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.