Home

ARBEIDSRECHT

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, uitzendovereenkomsten, ontslag, beƫindigingsovereenkomsten

ONDERNEMINGSRECHT

Aanbestedingen, bedrijfsadvisering, bestuurdersaansprakelijkheid, contracten, distributie, franchising, internationaal handelsrecht

OMGEVINGSRECHT

Bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, handhaving, bezwaar- en beroepsprocedures

HUURRECHT

Huurovereenkomsten, bedrijfs- en woonruimte, huurvoorwaarden, onderhoudsgebreken, huurbescherming, beƫindiging huur