Kantoorhandboek
1. Vakbekwaamheid

1.1
De advocaat heeft de verplichte beroepsopleiding met succes afgerond. Hij voldoet jaarlijks aan de door de Orde van Advocaten voorgeschreven onderwijsverplichtingen.


2. Opdracht, opdrachtbevestiging en dossier

2.1
De advocaat bekijkt, voorafgaand aan het accepteren van een opdracht van een nieuwe zaak, of het hem vrij staat de zaak in behandeling te nemen. Als er sprake is van tegenstrijdige belangen zal hij de betrokkene daarvan in kennis stellen.

2.2
Voor elke zaak wordt een elektronisch dossier en, indien nodig, een papieren dossier aangelegd. Het elektronische dossier is opgeslagen op een goed beveiligde computer. De papieren dossiers worden bewaard in een afsluitbare ruimte. De dossiers zijn overzichtelijk gerangschikt. De voor de zaak relevante gegevens zijn overzichtelijk en toegankelijk vastgelegd.

2.3
Een cliënt moet zich bij het geven van een eerste opdracht identificeren aan de hand van een identiteitsbewijs. Dit is alleen anders bij een laag risico op identiteitsfraude.

2.4
Als een opdracht wordt geaccepteerd, zendt de advocaat de cliënt een opdrachtbevestiging met daarin de afspraken voor behandeling van de zaak. In de opdrachtbevestiging worden de algemene voorwaarden van de advocaat van toepassing verklaard. Op eerste verzoek wordt een exemplaar van deze voorwaarden aan de cliënt toegezonden.


3. Facturering

3.1
De advocaat zendt de cliënt in beginsel maandelijks een factuur. De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum. 3.2 Bij elke factuur wordt een urenoverzicht gevoegd. De uren worden per eenheden van zes minuten in rekening gebracht.


4. Bereikbaarheid, termijnen en vervanging

4.1
De advocaat is te allen tijde mobiel bereikbaar. Mocht hij onverhoopt niet bereikbaar zijn, wordt de cliënt doorgeschakeld naar een voice mail of een telefoniste. De cliënt wordt daarop op dezelfde dag teruggebeld.

4.2
Tijdens een vakantie en/of verlof van de advocaat wordt zijn praktijk door een andere advocaat waargenomen. Wie die advocaat is, is afhankelijk van het betreffende dossier en de afspraken die met de cliënt.

4.3
Alle door de advocaat ontvangen correspondentie van inhoudelijke aard wordt in kopie aan de cliënt doorgezonden. 4.4 Voor het naleven van de termijnen wordt een elektronische agenda gebruikt en, voor wat juridische procedures betreft, het digitale roljournaal.


5. Vertrouwelijkheid

5.1 De advocaat behandelt alle kennis over de cliënt met de hoogst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid. Inhoudelijke informatie wordt alleen aan derden gegeven indien en voor zover de zaak dit vordert.


6. Stichting Derdengelden

6.1
De Stichting Beheer Derdengelden Spigt Advocatuur is belast met het beheer van aan de advocaat toevertrouwde gelden die voor anderen bestemd zijn of worden. Het bestuur wordt gevormd door de advocaat als voorzitter en de heer J. Veldhuizen, registeraccountant en belastingconsulent te Doorn.

6.2
De wijze van beheer van gelden van derden vindt plaats volgens de laatste overeenkomst die gesloten is tussen de advocaat en de stichting.

Locatie

Spigt Advocatuur is gevestigd in een modern kantoorpand in het centrum van Amersfoort aan de Arnhemseweg 6, nabij de kruising met de Stadsring. Het kantoor heeft voldoende parkeergelegenheid.

Neem contact op
Spigt Advocatuur
Arnhemseweg 6
3817 CH Amersfoort
Nederland

033 4602302
06 30132177 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.