Privacyverklaring

Spigt Advocatuur is een onderneming die op basis van overeenkomsten gegevens verwerkt om uitvoering te geven aan opdrachten tot het verlenen van rechtsbijstand.

De door Spigt Advocatuur verwerkte gegevens kunnen persoonsgegevens zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wijze van verwerking van deze gegevens is als volgt:

  • Spigt Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van overeenkomsten.
  • Spigt Advocatuur verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens (dataminimalisatie);
  • Spigt Advocatuur werkt uitsluitend met door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens vallen niet onder de bijzondere categorie├źn van persoonsgegevens zoal bedoeld in artikel 9 lid 1 AVG.
  • Spigt Advocatuur verstrekt de persoonsgegevens niet aan anderen dan aan de opdrachtgever.