Belangenverstrengeling
Controle

De advocaat controleert bij binnenkomst van een nieuwe zaak of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Als er een tegenstrijdig belang is, behandelt de advocaat de zaak niet. Indien halverwege de behandeling van de zaak blijkt dat er sprake is van een tegenstrijdig belang, neemt de advocaat contact op met de cliënt en informeert hij hem hierover. Dit gebeurt schriftelijk. Daarnaast wordt de opdracht gestaakt.

Anciënniteit

In beginsel zal de cliënt met de meeste anciënniteit voorrang verdienen boven de cliënt met de minste anciënniteit. De advocaat zal, indien hij de behandeling moet staken, de cliënt helpen met het vinden van een nieuwe advocaat. De cliënt wordt enkel een neutrale mededeling gedaan dat ten gevolge van een mogelijk tegenstrijdig belang de zaak niet in behandeling genomen kan worden. Met het oog op de geheimhoudingsplicht mag hierover geen inhoudelijke mededeling worden gedaan.

Bewaring gegevens

In het kader van eventuele belangenverstrengeling zoals bedoeld in de gedragsregels, wordt er door de advocaat een administratie van oud-cliënten bijgehouden, voor statistische doeleinden en ‘niet langer dan noodzakelijk’. Dit laatste ziet met name op de praktijkuitoefening van het kantoor uit welke hoofde die betreffende persoonsgegevens zijn verzameld. Dataminimalisatie is de basis, dus het kantoor bewaart geen volledig dossier en bewaart alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor een check.