Dossier- en zaaksbeheer
Opdracht

Een zaak wordt uitsluitend gestart in opdracht van de cliënt en na acceptatie van de opdracht door de advocaat. Een cliënt identificeert zich bij het geven van een eerste opdracht aan de hand van een identiteitsbewijs tenzij er een laag risico op identiteitsfraude bestaat.

Opdrachtbevestiging

Als een opdracht wordt geaccepteerd, zendt de advocaat de cliënt een opdrachtbevestiging met daarin de afspraken voor behandeling van de zaak. In de opdrachtbevestiging worden de algemene voorwaarden van de advocaat van toepassing verklaard. Op eerste verzoek wordt een exemplaar van deze voorwaarden aan de cliënt toegezonden.

Digitaal dossier

Van elke zaak wordt alleen een digitaal dossier aangelegd. Relevante documenten worden gescand en digitaal opgeslagen. Er wordt automatisch en onmiddellijk een backup gemaakt. Derden hebben geen toegang tot de bestanden.

Archief

De bewaartermijn voor een dossier dat op een zaak betrekking heeft, beloopt vijf jaar na sluiting van het dossier. De bewaartermijn voor een dossier dat niet rechtstreeks op een zaak betrekking heeft, beloopt zeven jaar.