Kantoororganisatie
Digitaal

De organisatie van het kantoor is zoveel mogelijk digitaal. Voor het naleven van de termijnen wordt een elektronische agenda gebruikt en, voor wat juridische procedures betreft, het digitale roljournaal.

Bereikbaarheid

De advocaat is te allen tijde mobiel bereikbaar. Mocht hij onverhoopt niet bereikbaar zijn, wordt de cliënt doorgeschakeld naar een voicemail of naar een telefoniste. De cliënt wordt daarop op dezelfde dag teruggebeld.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekering voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan gestelde eisen.