Relatie met de cliënt
Eerste contact

Wanneer een potentieel nieuwe cliënt contact opneemt met het kantoor, bepaalt de advocaat wat er bij de cliënt speelt. Indien de advocaat constateert dat hij niet over de vereiste kennis en kunde beschikt, verwijst hij de cliënt naar een andere deskundige. Indien de advocaat wel over de vereiste kennis beschikt, zal hij een kennismakingsgesprek inplannen. Tijdens dit gesprek dient helder te worden of hij de cliënt echt kan helpen.

Werkwijze

De advocaat zorgt ervoor dat de cliënt een zo volledig mogelijk beeld van zijn werkzaamheden krijgt. Op deze wijze kan latere ontevredenheid of onduidelijkheid voorkomen worden. Na ontvangst maakt de advocaat de cliënt duidelijk welke onderwerpen tijdens de intake besproken zullen worden en wat het doel is van dit gesprek. De cliënt wordt de ruimte geboden om zijn verhaal te doen en om vragen aan de advocaat te stellen. De advocaat stelt vast wat de aard en omvang van de zaak is.

Alle door de advocaat ontvangen correspondentie van inhoudelijke aard wordt in kopie aan de cliënt doorgezonden.

Vertrouwelijkheid

De advocaat behandelt alle kennis over de cliënt met de hoogst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid. Inhoudelijke informatie wordt alleen aan derden gegeven indien en voor zover de zaak dit vordert.